1. MAREK BALICKI, Kierownik Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, Szpital Wolski, Warszawa
 2. prof. dr hab. n. med. MARIA BARCIKOWSKA, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa
 3. prof. dr hab. n. biol. EWA BARTNIK, Uniwersytet Warszawski; Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 
 4. dr hab. n. prawn. MARIA BORATYŃSKA, Uniwersytet Warszawski
 5. dr n. hum. WERONIKA CHAŃSKA, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
 6. prof. dr hab. n. hum. BARBARA CHYROWICZ, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 7. prof. dr hab. n. med. ZBIGNIEW CZERNICKI, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 8. prof. dr hab. n. prawn. MARIAN FILAR, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 9. prof. dr hab. n. med. ANDRZEJ GÓRSKI (czł. rzecz. PAN), Warszawski Uniwersytet Medyczny
 10. dr hab. n. med. LUCJUSZ JAKUBOWSKI, prof. UMŁ,Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 11. prof. dr hab. n. med. WIKTOR JĘDRZEJCZAK, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 12. prof. dr hab. inż. MICHAŁ KLEIBER (czł. rzecz. PAN), Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 13. prof. dr hab. n. biol. MAŁGORZATA KOSSUT (czł. koresp. PAN), Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
 14. dr hab. n. med. ROMUALD KRAJEWSKI, prof. URz, Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej
 15. prof. dr hab. n. prawn. LESZEK KUBICKI, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
 16. prof. dr hab. n. med. WALDEMAR KUCZYŃSKI, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 17. prof. dr hab. n. med. JANUSZ LIMON (czł. rzecz. PAN), Gdański Uniwersytet Medyczny
 18. prof. dr hab. n. prawn. EWA ŁĘTOWSKA (czł. rzecz. PAN),  Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
 19. prof. dr hab. n. med. JACEK ŁUCZAK, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 20. prof. dr hab. n. hum. PAWEŁ ŁUKÓW, Uniwersytet Warszawski
 21. prof. dr hab. n. med. TADEUSZ MAZURCZAK, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa
 22. dr n. med. JANUSZ MEDER, Polska Unia Onkologii, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa
 23. prof. dr hab. n. prawn. WIKTOR OSIATYŃSKI, Central European University w Budapeszcie
 24. prof. dr hab. n. med. TADEUSZ PARNOWSKIInstytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 25. dr n. med., mgr piel. MAŁGORZATA PASEK, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
 26. prof. dr hab. n. przyrod. ANDRZEJ PASZEWSKI, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa 
 27. dr hab. n. hum. ALICJA PRZYŁUSKA-FISZER, prof. AWF, Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
 28. dr hab. n. med. MAGDALENA RUTKOWSKA, prof. IMiD, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
 29. dr n. hum. JOANNA RÓŻYŃSKA, Uniwersytet Warszawski
 30. prof. dr hab. n. med. DANUTA RYGLEWICZ, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 31. sędzia w st. spocz. JERZY STĘPIEŃ, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
 32. prof. dr hab. n. med. MARIAN SZAMATOWICZ, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 33. dr hab. n. hum. ZBIGNIEW SZAWARSKI, prof. em. UW, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Warszawa
 34. dr hab. n. hum. KAZIMIERZ SZEWCZYK, prof. UMŁ, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 35. dr n. o zdr. ELŻBIETA SZWAŁKIEWICZ, Polskie Stowarzyszenie Opiekunów, Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym
 36. prof. dr hab. n. biol. PIOTR WĘGLEŃSKI (czł. rzecz. PAN), Uniwersytet Warszawski; Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
 37. prof. dr hab. n. przyrod. ANDRZEJ TARKOWSKI (czł. rzecz. PAN), Uniwersytet Warszawski
 38. prof. dr hab. n. med.TOMASZ TROJANOWSKI (czł. rzecz. PAN), Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 39. prof. dr hab. n. biol. BORYS WRÓBEL (czł. AMU PAN), Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu
 40. prof. dr hab. n. prawn. MIROSŁAW WYRZYKOWSKI, Uniwersytet Warszawski
 41. prof. dr hab. n. med. MIROSŁAW WYSOCKI, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Warszawa
 42. prof. dr hab. n. wet. ROMUALD ZABIELSKI (czł. koresp. PAN), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 43. prof. dr hab. n. med. JACEK ZAREMBA (czł. koresp. PAN), Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 44. prof. dr hab. n. prawn. ELEONORA ZIELIŃSKA, Uniwersytet Warszawski 

Skład Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w kadencji 2011-2014